SUPREME

“Supreme” serisi uzun süren bir deneyime, düşünceye ve algı stratejisine dayanıyor. “Supreme” başlıklı iş serisi için tam 3 yıl boyunca deep web dehlizleri büyük bir titizlikle tarandı ve incelendi. En çok puan alan, en çok yorum alan, en çok izlenen, en az izlenen, en çok negatif puan alan kamusal içerikler birer katman (layer) olarak biriktirildi. Bir söylem olarak çekince noktasında duran kamusallığın doğası gereği sürekli evrilen bu radikal ama son derece tanıdık arayüzlerde ve içeriklerde en çok izlenen ve yorumlanan statik görseller, hareketli görseller tam manasıyla sayısal olarak kompoze edildi ve elle tutulmayan bilginin (data) formlaştırılması üzerine gidildi. Elle tutulamayacak binlerce terabayt verinin üst üste binmesi ve kaynaşması hem bir bilgi nesnesi hem de bir fikir entropisi ortaya çıkardı. Aynı zamanda bu üç yılın web tabanlı sayısal ağlardaki iz sürümüne, taranmasına dayalı olan imleç (mouse) hareketleri de sürekli olarak kaydedildi. Mouse tracking dediğimiz olgu klasik sanatın en büyük plastik öğesi olan çizgi ve desen dili ile formlaştı. Katman katman üst üste binen çizgiler webde gezinme anındaki hareketlere göre masaüstü (desktop) alanındaki kinetik haritayı bize sunarken lekeler ise mouse’un durağan kaldığı yani düşünmenin hareketini imge olarak ortaya koydu denilebilir. Ortaya çıkan arayüz ve görsel dil 30 adet iş soyut bir resim geleneğine göndermede de bulunan fine art giclee'lerle meydana gelen çalışmalardan oluşmakta. “Supreme” serisindeki 5 adet melez video ise yazılım (software) içerisinden kompoze edilen görsel/hareketli sayısal bilginin (data) katmanlı bir biçimi halinde dolaşıma çıkıyor. Binlerce radikal ve marjinal kamusal/sosyal datanın ruhunu elde tutan bu 5 video iş, deep web'de ve korsan sosyal medyalarda en çok ziyaret edilen görsel içerikler üst üste katman (layer) şeklinde 3 sayısal bindirme yöntemiyle (add, overlay, multiply) oluşturulmuş bir deneyim estetiği formuna doğru yol aldı ve romantik denilebilecek bir arayüz (interface) maydana getirdi.

The "Supreme" series is based on a long experience, a strategy of perception and research. For the artwork series titled "Supreme", the largest and most marginal databases known for the web-based virtual environment & deep web for a full 3 years have been recorded and studied with great effort. Videos with the highest scores, the most comments, the most viewed, the most negative scores, and moving images were accumulated as layers in software. Thousands of terabytes that would not be handled would overflow and fuse together, resulting in both an information object and an idea entropy. At the same time, the track version on the web-based digital networks was constantly recorded with cursor (mouse) movements based on the screen. Mouse trackings formulated with the classic painting and drawing and abstractional suprematist painting language. The drawings and lines show us the kinetic map in the desktop area according to the mouse movements on the web, while the lacquer can be said that the mouse remains static, that is, the motion of the idea/think as an image. It is composed of mixed media canvasses which are arranged by the special frames. It circulates as a layered form of visual/moving digital information (data) composed of 5 hybrid videos in the "Supreme" series. Workflow, interface and digital behavior of software are playing the important role. These 5 video artworks, which capture the spirit of thousands of radical and marginal public/social data, are the most viewed, most commented, or most disgusted thousands of violence videos/data on the internet and pirated social media or deep web created a combination to new abstraction. And also this interface that could be called a modern romantic.

 

a view
a view
a view
a view
a view
a view
a view
a view
"blow"
mixed tech. on canvas, 100x85 cm, 2017
"most wanted"
mixed tech. on canvas, 100x85 cm, 2017
"supreme III"
mixed tech. on canvas, 100 cm, 2017
"supreme I"
mixed tech. on canvas, 100x100 cm, 2017
"2 Circles"
mixed tech. on canvas, 82.66x120 cm, 2017
"einfühlung"
mixed tech. on canvas canvas, 90x90 cm, 2017
"einfühlung IV"
mixed tech. on canvas, 105x105 cm, 2017
"einfühlung II"
mixed tech. on canvas, 78.35x140 cm, 2017
"einfühlung III"
mixed tech. on canvas, 80x120 cm, 2017
"abstract"
mixed tech. on canvas, 87.65x140 cm, 2017
"supreme II"
mixed tech. on canvas, 100 cm, 2017
"sublime"
mixed tech. on canvas, 143x120 cm, 2017
"black circles"
mixed tech. on canvas,100.7x120 cm, 2017
"einfuhlung III"
mixed tech. on canvas, 67.16x120 cm, 2017
"sublime abstraction"
mixed tech. on canvas, 100x100 cm, 2017
"circles"
mixed tech. on canvas, 100x116.4 cm, 2017
"top rated sublime"
mixed tech. on canvas,100x150 cm, 2017
"64 days supreme"
mixed tech. on canvas, 100x100 cm, 2017
"supreme IV"
mixed tech. on canvas 100 cm, 2017
"less rated supreme"
mixed tech. on canvas,100x160.4 cm, 2017
"open abstract"
mixed tech. on canvas, 80x80 cm, 2017
"sublime" (work in progress)
video
"abstraction" (work in progress)
video
"abstract" (work in progress)
video
"einfühlung" (work in progress)
video
"abstract II" (work in progress)
video
a screenshot from workflow
Show More

​​Ahmet ALBAYRAK